Iskolánk

Szülőknek

Események

Pályázatok

Könyvtár

Iskolai könyvtárunk tevékenységrendszeréről

 

Iskola és könyvtár egymástól elválaszthatatlan fogalmak. Mindkettő története a messze távoli múltba vezet vissza, lényegében egyidősek az emberi civilizáció történetével. Kezdettől összetartoznak: ahol iskola létrejött ott azonnal vagy rövid időn belül megjelent a könyvtár is.

Így történt ez a mi általános iskolánk tekintetében is.

 

Az iskolai könyvtár helye, szerepe és feladatrendszere az iskolánkban

Az iskolai könyvtárunk az iskolánk szerves része, ahol elsődleges feladata:
  • • a tanulók és a tanárok igényeinek kielégítése és fejlesztése a könyvtárban.

  • • az iskolában folyó pedagógiai tevékenységhez, a nevelő-oktató munkához, a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása és megőrzése,

  • • továbbá a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása, mely szerves része az intézmény reálpedagógiai tevékenységrendszerének.

Az iskolai könyvtárunk olyan ideális szellemi műhely, ahol a tanulók a könyvtári gyakorlatot végzik a könyvtáros és más szakos tanárok irányításával, az órák után pedig a tanulók és a tanárok egyénileg vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait, például a könyvtárostanár tanácsadó, tájékoztató funkciójából származó szolgáltatásokat.

 

Az iskolai könyvtár az intézményben nem elkülönülő, önálló szervezeti egység, hanem az iskolánk szerves része.

A könyvtárostanár munkája a nevelőtestületi munka szerves része, a helyi pedagógiai programban megfogalmazott cél és feladatsor szerint.


A könyvtárhasználati eszköztudás szükségessége

 

Korunk kihívásainak megfelelően meg kell tanítani a diákokat a különböző érzékelési csatornákon hozzájuk eljutó információk kezelésére és alkotó módon történő felhasználására. Ahhoz, hogy a tanuló a könyvtári eszközöket használni tudja, el kell sajátítania egy szűkebb alapozó jellegű elméleti ismeretanyagot a CÉLISMERETET, meg kell értenie, el kell sajátítania könyvtárral, a tájékoztató eszközökkel kapcsolatos alapvető tudnivalókat.

A különböző tantárgyak , műveltségi területek, pedig erre a megszerzett tudásra építve bővíthetik, mélyíthetik és főképpen ALKALMAZHATJÁK az adott szakterülethez szükséges könyvtári ismereteket / ESZKÖZTUDÁS/.

  • • Iskolánkban 1993 óta önálló tantárgyként megjelenik a könyvtárhasználat tanítása-tanulása egy az iskolában kifejlesztett tantárgyi program keretében.

 

Az iskolai könyvtárostanárunk, aki koordinálja nálunk a könyvtárpedagógiai stratégiánk eredményes és sikeres megvalósítását mindent megtesz azért, hogy működőképes, szolgáltatóképes igazi szellemi műhely, azaz ideális kulturális tér alakuljon ki az iskolánkban,

  • • ahol a diák és a pedagógus megtalálja azokat a dokumentumokat, melyekre a tanítás-tanulás mindennapjaiban szükség lehet,

  • • ahol pedagógiai aktivitással központi helyet tölt be a nevelőtestülettel szorosan együttműködve ( tehát tervezve ) a tanulók információszerző, -kezelő, kommunikációs képességeinek a megalapozásában és fejlesztésében, a hatékony tanulási szokások kialakításában,

  • • ahol az iskola nyitott kommunikációs centruma, demokratikus fóruma, amely lehetőséget ad a könyvtárhoz kapcsolódó programok megszervezésére, a diákok öntevékenységére

  • • és ahol a szocializációs szerepe a társadalmi szempontból hátrányos helyzetű diákokon is segíteni tud.

 

A könyv az iskola lelke.”

Comenius

 

 

 

 

A_könyvtár_működési_szabályzata

Zene

Mai napon történt

november 17. : A mai napra nincs érdekesség.

Eseménynaptár

Tanulóink munkái

25 éves az iskolám

További képek >>

Galéria

2015.03.24. Rubik kocka verseny

További képek >>