Iskolánk

Szülőknek

Események

Pályázatok

Leendő elsősöknek

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásokra 

az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) és 2018. április 13. (péntek) 

8:00 - 18:00 között

az iskola könyvtárában

 

A 2018/2019-es tanévre vonatkozó általános iskolai beíratkozásról szóló tájékoztatót az alábbi linkre kattintva lehet olvasni:

altalanos_iskolai_beiratkozas_2018.pdf

 

A 2018/2019-es tanév leendő első osztályos tanítónőinek bemutatkozása

 

A leendő 1.A osztályban fognak tanítani:

Tóth Andrásné Tusor Katalin osztályfőnök – Baranyiné Albert Dominika tanító

 

Tóth Andrásné, Kati néni vagyok, a leendő 1. A osztály osztályfőnöke.

Pályám során mindig azt tartottam fontosnak, hogy a gyerekek második otthonként tekintsenek az iskolára. Ahová nem azért jönnek, mert ez a kötelességük, hanem azért, mert a tudásvágy, az új dolgok felfedezése iránti kíváncsiság, a társak, s nem utolsósorban a tanítók iránt érzett szeretet vezeti be Őket.

Hiszem, hogy a fokozatos, következetes terhelés meghozza a gyümölcsét. A tudás örök érték, soha nem vehetik el Tőlük, de nem is adják ingyen. Egy nagyobb kihívást, keményebb munkát igénylő feladat is lehet érdekes. Csak a gyerekeket el kell „varázsolni”.

Büszke vagyok minden tanítványomra, arra, hogy részese lehettem életük egy meghatározó szakaszának.

A pedagógusnak, így nekem is hatalmas feladatom van abban, hogy milyen ember válik abból a kisgyermekből, aki elsősként belép az iskolába.

Valószínűnek tartom, hogy ezzel nagyon sok kollégám egyetért, hiszen nemrégiben két egymást követő évben is megválasztottak az év pedagógusának a „Kodályban”.

Mélyen egyetértek Aaron Wachter szavaival, aki azt vallja:

Amire a gyermeknek a leginkább szüksége van az a szeretet és az elfogadás.”

 

Baranyiné Albert Dominika vagyok, a leendő 1.A osztály tanítónője.

Ahogy az iskolában az életre való felkészítés a célunk, a tanítás mellett a nevelés is kiemelkedő feladatunk.

Az önállóság, az igazságérzet fejlesztésén kívül fontosnak tartom a közösség kialakítását is. Játékossággal, humorral sok mindent el tudunk érni.

Legfőbb eszközünk pedig bennünk van: ez a szeretet.

A megfelelő légkör hozzájárul a sikeres munkavégzéshez, a boldog hétköznapokon.

Célom, hogy diákjaimban felkeltsem és támogassam a tudásvágyat, és hogy véleményüket kifejezni tudó ember váljon belőlük.

,,Ne kényszerrel oktasd a gyermekeket, hanem játszva, úgy hogy előbb fürkészd ki hajlamaikat.” (Platón)

 

A leendő 1.Z osztályban fognak tanítani:

Turán Ágnes osztályfőnök – Mitzkiné Kiss Edina tanító

Turán Ágnes tanítónő vagyok, a leendő 1.Z osztály osztályfőnöke.

Érettségi vizsgám után diplomámat tanítóként természetismeret műveltségi területen szereztem. Diákéveim alatt a Kocsis Albert Zeneiskola furulya-fuvola tanszakán végeztem, később a Testnevelési Egyetem aerobic oktatói szakán vizsgáztam.

Jelenleg a 4. z osztály osztályfőnöke vagyok, amelyet a második családomnak tekintem.

A munkám egyben a hivatásom is.

Segítséggel és gondoskodással fordulok a gyerekek felé és ők is felém.

A készségek és képességek fejlesztése mellett legfontosabb számomra, hogy a gyerekek szeretetteljes környezetben tölthessék a mindennapjaikat.

Óráimat differenciált tanulásszervezéssel irányítom, hiszen arra törekszem, hogy az egyéni képességek figyelembevételével kiegyensúlyozott személyiségekké váljanak.

Gondozom a tehetségeket, versenyekre készítek fel tanulókat, korrepetálom az arra rászorulókat.

Fontos az őszinte jó kapcsolat a gyerekekkel és a szülőkkel is, hiszen a legdrágább, legféltettebb kincsüket bízzák ránk.

A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.

Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.

Miért is hasonlítanád össze őket?

Mindegyik más.

Mindegyik különleges.

Mindegyik gyönyörű.” (Orosz Margit)

 

Mitzkiné Kiss Edina vagyok, a leendő 1.Z tanítónője.

Már gyermekkorom óta nagy elhivatottságot éreztem a tanítói tevékenység iránt, pályaválasztásomat teljességgel ez határozta meg. Nagyon szeretem a gyerekeket. Igyekszem jókedvvel, játékosan, tevékenykedtetve átadni az ismereteket. Hiszem, hogy szeretettel, elfogadással és támogatással minden gyermeknek szárnyakat lehet adni! Tanítói diplomámat 2005-ben szereztem a Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán, angol műveltségi területen.

Két kislány anyukájaként igazán közel áll hozzám ez a korosztály! Nagyobbik lányom idén szeptemberben kezdi az első osztályt a Kodályban! Magam is a Kodályos diák voltam, és nagyon szerettem ide járni, mert a tananyag elsajátítása mellett sok más területen módomban állt kipróbálni magamat  az  Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiának (ÉKP) köszönhetően, úgymint: bábóra-színjátszás, sakk, rejtvényfejtés, furulya, néptánc, angol nyelv első osztálytól. Ezek a "tantárgyak" nemcsak pihentettek a fő tantárgyak között, hanem nagymértékben hatással voltak személyiségem pozitív formálásában. Úgy érzem, szerencsés vagyok, mert boldog általános iskolás éveket tudhatok magaménak! Célom, hogy a leendő kis elsőseink is ilyen jól érezzék magukat: pozitív élményekkel, gyarapodó tudással menjenek haza nap mint nap!

Hiszem:

„…az a tanulás befolyásolja jelentősen az ember viselkedését, amely felfedezésen alapul és belső igényt elégít ki.” /Carl Rogers/

A képen balról jobbra: Mitzkiné Kiss Edina, Turán Ágnes, Tóth Andrásné Tusor Katalin, Baranyiné Albert Dominika

 


      

 

 


 
 

 

  

Kedves Óvodás! Tisztelt Szülő!

 

Szeretettel köszöntünk a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában/honlapján! Azt gondoljuk, már nagyon várod az iskolát.

Szeretnénk Téged és Szüleidet tájékoztatni arról, hogy a mi iskolánkban hogyan folyik a munka, mivel foglalkozunk.

Fontos, hogy ismerd meg az iskolát, szívesen tanulj a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában!

Érdekeljen mindaz, amit a tanító néni mond és örülj a dicséretnek! Nem fontos, hogy rögtön szépen írj, de fontos, hogy meg tudd ítélni, hogyan sikerült a munkád és igényes légy saját magaddal szemben!

Nem baj, ha időnként hangos vagy, de ha szükség van rá az iskolában, akkor tudj csendben maradni! Az sem baj, ha karácsonyra nem tudsz még folyamatosan olvasni, de fontos, hogy mindent tegyél meg a sikerért!

Nem kell hazaérve rögtön tanulnod, hiszen nálunk az első két tanévben nincs kötelező házi feladat. De fontos, hogy a napirend keretében dolgozz!

Kezdettől fogva vedd komolyan az iskolát és örömmel, jókedvűen gyere minden nap!

Cserébe olyan kalandokra csábítunk Téged, ahol megtapasztalhatod a tanulás izgalmát és örömét. Ezen az úton segítségedre lesznek a tanító nénik, akik szeretettel várnak Téged!

A mi iskolánkban az ÉKP tanterv szerint tanulnak a gyerekek

 

Az ÉKP azaz Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program 1998 óta egy új, korszerű szemléletű oktatási forma a hazai pedagógiai palettán.

Választott pedagógiánk alapgondolata, hogy „mindenki tehetséges valamiben, csak segíteni kell képességeiket kibontakoztatni.

Ezért sokszínű, változatos tevékenységet szervezünk az iskola mindennapjaiban.

Anyanyelvi nevelésünket végigkíséri a mai kor igényeinek megfelelő kommunikáció-központúság.

A hagyományos tantárgyak mellett nálunk a gyerekek órarend szerint „tanulnak” néptáncot, bábozást, furulyázást, színjátszást, nyelveket (angol és német nyelv), informatikát, néprajzot, pénzügyi és gazdasági ismereteket, könyvtárhasználatot, médiaismeretet.

Minden nap van testnevelés és rendszeres az úszásoktatás is.

Korszerűen felszerelt számítástechnikai teremmel, igényes és modern médiateremmel, színvonalas könyvtárral, nagy tornacsarnokkal rendelkezünk.

10 tanteremben interaktív tábla használatával válik a tananyag életszerűvé és élményszerűvé.

Legfőbb célunk, hogy a tanítási órákon a gyerekek érdeklődését felkeltve a játék segítségével gazdagítsuk a tanulási tevékenységet.

A tanórák mellett irányított szabadidős foglalkozásokat is tartunk. Elősegítjük a közösségbe való beilleszkedést, alkalmazkodást. Konfliktushelyzeteket oldunk meg pl. mesedramatizálások során.

A művészeti órák (ének-zene, báb, színjátszás, furulya, néptánc, néprajz, vizuális kultúra) hatékonyan vesznek részt a kicsik személyiségének fejlődésében, a játékos tanulás-módszertani gyakorlatok pedig segítik a figyelemkoncentrációt, tréningjei az ön-és társismeretet.

Fontos, hogy a gyerekek egyéni fejlődését is figyelembe vegyük, melyet a differenciált osztálymunka segít elő.

 

 

Mit értünk differenciált tanulásszervezés alatt?

 

Ez a pedagógus olyan tevékenysége, melynek során a megoldásra váró tanulási feladatok érdekében megteremti a tanulás feltételeit és meghatározza a munkaformákat. Ami lehet frontális, differenciált, csoport vagy egyéni munka. Ezeket a munkaformákat a tanító koordinálja az időre, a tanulási módszerekre és a taneszközökre való tekintettel. Ez a munkamódszer lehetővé teszi, hogy a pedagógus a tanulók közötti egyéni különbségek figyelembevételével határozza meg a tanulás tempóját és módszereit. Ennek érdekében viszonylag homogén csoportokba sorolja a tanítványait arra való tekintettel, hogy a fejlesztendő képességek szempontjából milyen felkészültségűek. Ez a forma lehetőséget biztosít a tehetséggondozásra és a hátránykompenzálásra is.

Versenyeredményeink azt mutatják, hogy minden műveltségterületen kiemelkedő a tehetséggondozásunk: városi, megyei, regionális és országos megmérettetésekben szép sikereket érünk el. 

Sport- és tanulmányi versenyeken elért eredményeinkről bővebben is olvashat.

Szabadidős tevékenységeinkben helyt kapott a természetjárás, színház, múzeum, könyvtár- és galérialátogatás, közös programok szervezése. Az iskolai sportkör keretein belül lehetőségük van a gyerekeknek a játékos sportversenyekre, kézilabdázásra, focizásra, atlétikára, duatlonra, úszásra való felkészülésre.

A szülőkkel szoros együttműködésre törekszünk, mely közös kirándulások, együttes tevékenységek és nevelési kérdések megvitatásában nyilvánul meg.

A gyerek, a szülő és a pedagógus hármas kapcsolatára építve biztosítjuk az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai program segítségével a boldog kisiskolás éveket és érzelmileg, értelmileg felkészítjük a gyerekeket arra, hogy a felső tagozatban, majdan a középiskolában sikeresen megállják a helyüket.


Zene

Mai napon történt

november 17. : A mai napra nincs érdekesség.

Eseménynaptár

Tanulóink munkái

Galéria

Iskolagyűlés

További képek >>