Iskolánk

Szülőknek

Események

Pályázatok

Leendő elsősöknek 

Kedves Óvodás! Tisztelt Szülő!

 

Szeretettel köszöntünk a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában/honlapján! Azt gondoljuk, már nagyon várod az iskolát.

Szeretnénk Téged és Szüleidet tájékoztatni arról, hogy a mi iskolánkban hogyan folyik a munka, mivel foglalkozunk.

Fontos, hogy ismerd meg az iskolát, szívesen tanulj a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolában!

Érdekeljen mindaz, amit a tanító néni mond és örülj a dicséretnek! Nem fontos, hogy rögtön szépen írj, de fontos, hogy meg tudd ítélni, hogyan sikerült a munkád és igényes légy saját magaddal szemben!

Nem baj, ha időnként hangos vagy, de ha szükség van rá az iskolában, akkor tudj csendben maradni! Az sem baj, ha karácsonyra nem tudsz még folyamatosan olvasni, de fontos, hogy mindent tegyél meg a sikerért!

Nem kell hazaérve rögtön tanulnod, hiszen nálunk az első két tanévben nincs kötelező házi feladat. De fontos, hogy a napirend keretében dolgozz!

Kezdettől fogva vedd komolyan az iskolát és örömmel, jókedvűen gyere minden nap!

Cserébe olyan kalandokra csábítunk Téged, ahol megtapasztalhatod a tanulás izgalmát és örömét. Ezen az úton segítségedre lesznek a tanító nénik, akik szeretettel várnak Téged!


Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásokra

az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) és 2017. április 21. (péntek)

8:00 - 18:00 között

az iskola könyvtárában

 Beiskolázási plakát 2017/2018 

A 2017/2018-as tanév leendő első osztályos tanítónők bemutatkozása

 

A leendő 1.a osztályban fognak tanítani:

Szalai Emma osztályfőnök - Sultis Mónika tanító

 

Szalai Emma

Mottóm: Követelek Tőled, mert tisztellek!

Szalai Emma a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola nevelőtestületének alapító tagja vagyok.

Legfontosabb célom, hogy az iskolába bekerülő gyermekek számára biztosítsam a nyugodt, szeretetteljes légkört, hiszen naponta sok órát töltenek el az intézmény falai között.

A tanórákon a differenciált óravezetési módszernek köszönhetően a lassabban haladók hátrányának a kompenzálását és a gyorsabbak, ügyesebbek szárnyalásának a lehetőségét is igyekszem megteremteni. A tanulók képességeik szerinti terhelése mindenki számára biztosítja a feladatmegoldás sikerélményét. Igyekszem a legkisebb eredményt is értékelni, dicsérő szavakkal jutalmazni.

Az elismerés, a bátorítás a kisgyermekek szeretetnyelve, ami akkor lehet igazán eredményes, ha a pedagógus és a szülő egyaránt használja.

Osztályfőnökként a szabadidő hasznos eltöltésére színházlátogatásokat, kirándulásokat szervezek, az alsós munkaközösség vezetőjeként nyári táborozásra viszem a gyerekeket.

 

Sultis Mónika

Kecskeméten végeztem 2011-ben tanítóként.

Nagyon szeretem a munkámat, melyben fontos szerepet játszik az iskola légköre és a gyerekekből áradó szeretet, mely nap mint nap megújuló energiát ad a tanításhoz. Nagy lelkesedéssel végzem a feladataimat. Céltudatos ugyanakkor, őszinte, empatikus és gyermekközpontú nevelési elveket valló pedagógusnak érzem magam.

A tanítás sok-sok türelmet, szeretetet és megértést igényel.

Az iskolakezdés nagy lépés egy gyermek életében, éppen ezért sok játékkal, vidámsággal és érdekes dologgal szeretném megismertetni őket, elkerülve ezzel az iskolától való kezdeti félelmeket. Célom, hogy a gyerekek fontosnak érezzék magukat, jó kedvvel tanuljanak, és érdekes legyen számukra az iskolai munka. Ezért segíteni fogom a gyerekekben rejlő tehetség kibontakoztatását, a gyengébbek felzárkóztatását és az egyéni tempójuknak megfelelő haladást.

A tanórák mellett szeretem, ha az iskolai szabadidő is hasznosan telik. Az ismeretterjesztő filmek,a tanmesék és a különböző hanganyagok segítségével széles körű ismereteket szerezhetnek a gyerekek a világról. Kézműves foglalkozásokkal fejlesztem a kezeik finommotorikus mozgását.  Egy- egy közös udvari játék pedig megkönnyíti a  szociális  kapcsolatok kialakulását, erősítve ezzel az osztályközösséget.

„Mindenki láthatatlan drágakövet rejt magában, akármilyennek született,
s ezt csiszolni, formálni kell.”

                                                                                              (Marlo Morgan)

 

A leendő 1.z osztályban fognak tanítani:

Krajcsné Kovács Judit osztályfőnök - Filepné Rankó Zsuzsanna tanító

 

Krajcsné Kovács Judit

 Az iskola megalapítása óta tagja vagyok a tantestületnek.

 Pályám során szinte minden tantárgyat tanítottam, de legnagyobb óraszámban magyar nyelv és irodalmat, valamint ének-zenét. Tíz éven át a zeneiskola kihelyezett pedagógusaként lehetőségem volt zongorát és szolfézst is oktatni.

Az utóbbi három évben a tanórán kívüli zenei tehetséggondozást vezetem, valamint az alsó tagozat kiskórusát irányítom. Osztályfőnökként vezettem és nagy örömmel vezetem most is a rám bízott tanulócsoportot.

Minden gyerek más, minden gyerek jó valamiben. Ez számomra azt jelenti, hogy az elfogadó, szeretetteljes közösségben, a pedagógusok támogatásával minden gyerek kibontakoztathatja a képességeit. A gyerekek korszerű ismereteket kapnak és ismerik a velük szemben támasztott követelményeket.  A jó osztályközösség egyben a nyugalom kis szigete is, ahová minden nap szívesen lépnek be a diákok.

 

Filepné Rankó Zsuzsanna

1980 óta tanítok.

Két nagy lányom és három unokám van, akik közül kettő most elsős.

1987-ben kerültem a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskolába. A munkám során nagyon sok területen dolgoztam. Ez mindig valami új tanulására ösztönzött. Nagyon sokáig én voltam az iskola „tánctanító nénije”.

Pedagógusként feladatomnak érzem, hogy a gyerekeknek segítséget nyújtsak abban, hogy megismerjék önmagukat,”talpraesett” emberékké váljanak, és eligazodjanak a világ ügyes–bajos dolgaiban. Segítsek a képességeik fejlesztésében, tehetségük kibontakozásában, értelmük fejlődésében.

Nyitottságra, odaadásra és érzelmi kötődésre sarkall az, hogy reám bízták a szülők legnagyobb örök értéket: a gyermekeiket.

Kapcsolataimban mindig őszinteségre, becsületességre és tiszteletre törekszem. Ezeket az értékeket közvetítem a gyerekek és szüleik felé is, mert a velük való partneri viszony és a személyes példamutatás elengedhetetlen fontosságú a mindennapi együttműködésünk során.

 „A nagy szavak nem érnek semmit,
Elszállnak, mint az őszi szél
De a szeretet, ha tiszta szívből fakad,
Elkíséri az embert, amíg él.”   József Attila

A mi iskolánkban az ÉKP tanterv szerint tanulnak a gyerekek

 

Az ÉKP azaz Értékközvetítő és Képességfejlesztő Program 1998 óta egy új, korszerű szemléletű oktatási forma a hazai pedagógiai palettán.

Választott pedagógiánk alapgondolata, hogy „mindenki tehetséges valamiben, csak segíteni kell képességeiket kibontakoztatni.

Ezért sokszínű, változatos tevékenységet szervezünk az iskola mindennapjaiban.

Anyanyelvi nevelésünket végigkíséri a mai kor igényeinek megfelelő kommunikáció-központúság.

A hagyományos tantárgyak mellett nálunk a gyerekek órarend szerint „tanulnak” néptáncot, bábozást, furulyázást, színjátszást, nyelveket (angol és német nyelv), informatikát, néprajzot, pénzügyi és gazdasági ismereteket, könyvtárhasználatot, médiaismeretet.

Minden nap van testnevelés és rendszeres az úszásoktatás is.

Korszerűen felszerelt számítástechnikai teremmel, igényes és modern médiateremmel, színvonalas könyvtárral, nagy tornacsarnokkal rendelkezünk.

10 tanteremben interaktív tábla használatával válik a tananyag életszerűvé és élményszerűvé.

Legfőbb célunk, hogy a tanítási órákon a gyerekek érdeklődését felkeltve a játék segítségével gazdagítsuk a tanulási tevékenységet.

A tanórák mellett irányított szabadidős foglalkozásokat is tartunk. Elősegítjük a közösségbe való beilleszkedést, alkalmazkodást. Konfliktushelyzeteket oldunk meg pl. mesedramatizálások során.

A művészeti órák (ének-zene, báb, színjátszás, furulya, néptánc, néprajz, vizuális kultúra) hatékonyan vesznek részt a kicsik személyiségének fejlődésében, a játékos tanulás-módszertani gyakorlatok pedig segítik a figyelemkoncentrációt, tréningjei az ön-és társismeretet.

Fontos, hogy a gyerekek egyéni fejlődését is figyelembe vegyük, melyet a differenciált osztálymunka segít elő.

 

 

Mit értünk differenciált tanulásszervezés alatt?

 

Ez a pedagógus olyan tevékenysége, melynek során a megoldásra váró tanulási feladatok érdekében megteremti a tanulás feltételeit és meghatározza a munkaformákat. Ami lehet frontális, differenciált, csoport vagy egyéni munka. Ezeket a munkaformákat a tanító koordinálja az időre, a tanulási módszerekre és a taneszközökre való tekintettel. Ez a munkamódszer lehetővé teszi, hogy a pedagógus a tanulók közötti egyéni különbségek figyelembevételével határozza meg a tanulás tempóját és módszereit. Ennek érdekében viszonylag homogén csoportokba sorolja a tanítványait arra való tekintettel, hogy a fejlesztendő képességek szempontjából milyen felkészültségűek. Ez a forma lehetőséget biztosít a tehetséggondozásra és a hátránykompenzálásra is.

Versenyeredményeink azt mutatják, hogy minden műveltségterületen kiemelkedő a tehetséggondozásunk: városi, megyei, regionális és országos megmérettetésekben szép sikereket érünk el. 

Sport- és tanulmányi versenyeken elért eredményeinkről bővebben is olvashat.

Szabadidős tevékenységeinkben helyt kapott a természetjárás, színház, múzeum, könyvtár- és galérialátogatás, közös programok szervezése. Az iskolai sportkör keretein belül lehetőségük van a gyerekeknek a játékos sportversenyekre, kézilabdázásra, focizásra, atlétikára, duatlonra, úszásra való felkészülésre.

A szülőkkel szoros együttműködésre törekszünk, mely közös kirándulások, együttes tevékenységek és nevelési kérdések megvitatásában nyilvánul meg.

A gyerek, a szülő és a pedagógus hármas kapcsolatára építve biztosítjuk az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai program segítségével a boldog kisiskolás éveket és érzelmileg, értelmileg felkészítjük a gyerekeket arra, hogy a felső tagozatban, majdan a középiskolában sikeresen megállják a helyüket.

 

 

Zene

Mai napon történt

december 18. : A mai napra nincs érdekesség.

Eseménynaptár

Tanulóink munkái

2012. tavaszi rajzpályázat

További képek >>

Galéria

Mikulás kupa 2013-12-07

További képek >>