Iskolánk

Szülőknek

Események

Pályázatok

Pályázatok

Tisztelt Szülők, kedves Kodályos Tanulók!

Egy igazán örömteli és már régen várt hírről szeretnék tájékoztatást adni.

Intézményünk fenntartója és működtetője, a Hatvani Tankerületi Központ a Széchenyi 2020 program keretében az EFOP-4.1.3-17. "Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése" című pályázatra a tankerület 16 db intézménye esetében nyújtott be pályázatot. Valamennyi vonatkozásban tankerületünk megkapta a támogatói döntésekről szóló hivatalos értesítést, így egyetlen hatvani iskolaként a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola is. Intézményünk 48.228.990 Ft-ot nyert fejlesztésre, felújításra az alábbi tartalmakkal:

- 4 db vizesblokk (2 db földszinti és 2 db emeleti mosdó) komplett felújítása

- az összes tanterem padlóburkolatának a cseréje

A vizesblokkok felújítása, a padlóburkolatok cseréje diákjaink, dolgozóink mindennapi komfortérzetét növeli. Az infrastrukturális fejlesztések mellett iskolánk kb. 4 millió Ft kisértékű eszközfejlesztésben is részesül, ami a nevelő-oktató munka hatékonyabbá tételét célozza.

Így többek között beszerzésre kerül:

- 200 db tanulói asztal

- 100 db tanulói szék

- 20 db tanári asztal

- 20 db tanári szék

A felújításokra várhatóan 2018. év nyarán kerül sor. Amennyiben a munkálatok mégis szorgalmi időben történnének, abban az esetben is meg tudjuk oldani tanulóink nyugodt, biztonságos tanórai és tanórán kívüli munkáját.

Szeretném megköszönni Horváth Márta asszonynak, a Hatvani Tankerületi Központ igazgatójának a segítségét, valamint Szabó Zsolt államtitkár úrét, aki szülőként is jelen van iskolánk mindennapjaiban.

 

Hatvan, 2017. szeptember 18.                            Jagodics István

                                                                       intézményvezető


 

 

Kutató Gyerekek Tudományos Köre a Kodályban

Ebben a tanévben intézményünkben pályázati kereteken belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósult meg a KGYTK tehetségműhely működése. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett a „A köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása című nyertes pályázatunk során a tehetségműhelyben a tudományok iránt érdeklődő tanulók számára biztosítottuk a tudományos alkotás lehetőségét. Ennek tárgyát általában a tanulók érdeklődési köre határozta meg, de érdekes tudományos témákhoz is kapcsolódtak kutatások.

Éves munkatervet készítettünk, ami tartalmazta a feladatokat és az elérni kívánt célokat. A foglalkozásokon nemcsak a téma tudományos kidolgozásának, az írásbeli szövegalkotásnak a képességeit alakítottuk ki, hanem felkészítettük diákjainkat a megszerzett ismeretek átadásának technikájára is.

Egynapos kirándulás keretein belül meglátogatták az Országos Széchényi Könyvtárat, ahol minden diák a saját kutatási témájához kapcsolódóan szakirodalmat keresett a könyvtár adatbázisában. A Csodák Palotájában az érdekes kiállítások megtekintésén túl, egy tudományos kísérletet is láthattak a gyerekek.

A tehetségműhely tanulói mentortanáraik támogatásával mindannyian elkészítették a tudományos dolgozatukat és részt vettek a Karancslapujtőn rendezett KGYTK verseny regionális fordulóján.

A regionális verseny után az országos megmérettetés következett, ahol nagyon szép eredmények születtek.

A diákok az iskolánkban egy KGYTK tehetségnapon mutatták be az előadásaikat iskolatársaik és a meghívott vendégek előtt.

A 2016/2017. tanévben a KGYTK tehetségműhely működése nagyon sikeres volt.

Gratulálunk a résztvevő tanulóknak, a gyerekeket felkészítő pedagógusoknak és köszönjük a szülők támogatását!

NTP-KKI-16-0265 Kutató Gyerekek Tudományos Köre Fényképek


Nemzeti Tehetség Program

Lezárult iskolánkban a Nemzeti Tehetség Program "Tehetséges fiatalok nyári művészeti rendezvényeinek támogatása" című pályázat programsorozata.

A programokat a Cozombolis együttes műsora nyitotta meg. Színházlátogatáson 45 tanuló vett részt. Először a Pán Péter című musicalt, majd a Nemzeti Táncszínház előadásában a Péter és a farkas című mesebalettet nézhettük meg.

A magyar népzene kincsiből Kodály Zoltán és Bartók Béla feldolgozásában hallhattunk dalokat Szabó Krisztina énekművész és Mezei Rita zongoraművész művésztanárok előadásában.

A pályázat segítségével iskolánk tárgyi eszközökkel is gyarapodott. Megújult az ének szaktanterem dekorációja, új drapéria került a színpadhoz, valamint hangszereket is vettünk: 1 szintetizátort, 2 altfurulyát, kromatikus metallofont, metronómot.

A programokon összesen 180 tanuló vett részt. Tehetséggondozó szakkörre 33-an jártak, közülük 28-an minden foglalkozáson aktívan részt vettek. Az ott tanultakat a karácsonyi hangversenyen adják elő.

A program eseményeiről készült képeket itt lehet megnézni.


A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM pályázatot írt ki a tehetséges fiatalok rendezvényeinek támogatására. A Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskola sikerrel pályázott, melynek eredményeképpen októbertől különféle művészeti programokon vehetnek részt a zenében tehetséges, valamint a zene iránt érdeklődő tanulók és szüleik.

A rendezvénysorozatot a Cozombolis együttes nyitja 2013. október 22-én az iskola aulájában. November hónapban a Kocsis Albert Zeneiskola művésztanárai lépnek fel.

A tehetségfejlesztő szakkör munkájában részt vevő alsó tagozatos tanulók két alkalommal városunk falain kívüli művészeti rendezvényre látogatnak el: a Pán Péter című musicalt, valamint a Nemzeti Táncszínház előadásában Prokofjev Péter és a farkas című táncjátékát nézik meg.

A szakkör tagjai maguk is fellépnek, műsorukat novemberben és a hagyományos karácsonyi műsorban láthatják az érdeklődők.

A pályázattal elnyert pénzösszeg lehetőséget nyújt az ének-zene szaktanterem szemléltető eszközeinek a cseréjére, valamint új hangszerek vásárlására is.


A Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében (TÁMOP 3.2.4/08/01.) elnevezésű konstrukcióban iskolai könyvtárunk mint együttműködő partner vett részt.

 

A pályázat célja:  könyvtári marketing, olvasásnépszerűsítő programok, könyvtárosok szaktudásának fejlesztése, könyvtárhasználati bemutató órák megtartása.A pályázat során megvalósuló programokról az alábbi linken olvashat információkat:

 

TAMOP_osszegzo_beszamolo


  

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok az Óhatvani Általános Iskolában TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-1023

 

A pályázat célja: az iskolásokra leselkedő baleseti veszélyforrások elkerülésével kapcsolatos tudás bővülése, a gyors és helyes döntések meghozatalának készsége.


 A pályázat során megvalósuló programokról az alábbi linken olvashat információkat:

 

TAMOP_Egeszsegneveles_zarobeszamolo_2011


Zene

Mai napon történt

november 17. : A mai napra nincs érdekesség.

Eseménynaptár

Tanulóink munkái

Csuhészakköri munkák

További képek >>

Galéria

Egészségnap 2015.05.22.

További képek >>