Iskolánk

Szülőknek

Események

Pályázatok

Pedagógiai alapelveink

Iskolánk nevelő-oktató munkáját, a személyiségfejlesztéssel és képességfejlesztéssel összefüggő feladatrendszert meghatározzák a következők


• beavatás
• humanizálás
• differenciált és egyéni fejlesztés
• a kultúra teljességével való szembesítés
• személyiségfejlesztés
• képességfejlesztés
• értékek közvetítése
• alkotásra nevelés
• tanulás tanítása
• gondolkodási műveletek fejlesztése
• testi és lelki egészségnevelés
• művészeti nevelés
• környezettudatos magatartás fejlesztése.

Ezek az alapelvek áthatják az iskolai nevelési-oktatási reáltevékenység-rendszerünk valamennyi elemét.

Ezeknek az alapelveknek a megvalósításához szükséges feltételek:

• Nagy mértékű beavatottság szükséges a pedagógia világában szerepet vállaló valamennyi szereplő (tanuló, pedagógus, szülő, fenntartó stb.) részéről.
• Nélkülözhetetlen a professzionális pedagógiai menedzsment. 
• Alapvető a minőségfejlesztés iránt elkötelezett és a közvetlen partneri kör. 
• Minden szereplő motivált.


Tanulásszervezés-differenciálás a Kodály Zoltán Általános Iskolában

 

A tanulásszervezést úgy értelmezzük, mint a pedagógus olyan tevékenysége, melynek során a megoldásra váró tanulási feladatok érdekében megteremti a tanulás feltételeit, meghatározza a munkaformákat. A munkaforma lehet:frontális, differenciált, csoport vagy egyéni munka. Azeket a munkaformákat koordinálja az időre, a tanulási módszerekre és a taneszközökre való tekintettel.

A pedagógusnak egyidejű tevékenységeket kell, illetve lehet szerveznie, amelyek lehetnek:

• közvetlenül irányított tevékenység
• önálló tanulói tevékenység
• közvetett irányítású tanulói tevékenység.

Az értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógia, s így iskolánk pedagógiai hitvallása a differenciálás tekintetében különbözik más pedagógiáktól. Eszerint a differenciálás a tanulás megszervezésének egyik módja, amely lehetővé teszi, hogy a pedagógus a tanulók közötti egyéni különbségek figyelembevételével határozza meg a tanulás tempóját és módszereit. Ennek érdekében viszonylag homogén csoportokba sorolja a tanítványait arra való tekintettel, hogy a fejlesztendő képességek szempontjából milyen felkészültségűek. A differenciált tanítás csak akkor fejlesztő, ha kizárja a tanulók merev csoportokba sorolását. Ezt az elvet valljuk mi is.

A differenciálás feltétele, hogy a pedagógus kialakítja tanítványaiban a munkafegyelmet, vagyis azt, hogy legyenek képesek a megértett feladatokat önállóan megoldani úgy, hogy eközben állítódjanak be arra, hogy nem kaphatnak azonnali megerősítést, ha egy feladattal elkészültek.

  

Zene

Mai napon történt

november 17. : A mai napra nincs érdekesség.

Eseménynaptár

Tanulóink munkái

25 éves az iskolám

További képek >>

Galéria

2015. 02.13. Farsangi bál

További képek >>