Iskolánk

Szülőknek

Események

Pályázatok

Szülőknek

Tisztelt Szülők, kedves Kodályos Tanulók!

 

Egy igazán örömteli és már régen várt hírről szeretnék tájékoztatást adni.

Intézményünk fenntartója és működtetője, a Hatvani Tankerületi Központ a Széchenyi 2020 program keretében az EFOP-4.1.3-17. "Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése" című pályázatra a tankerület 16 db intézménye esetében nyújtott be pályázatot. Valamennyi vonatkozásban tankerületünk megkapta a támogatói döntésekről szóló hivatalos értesítést, így egyetlen hatvani iskolaként a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola is. Intézményünk 48.228.990 Ft-ot nyert fejlesztésre, felújításra az alábbi tartalmakkal:

- 4 db vizesblokk (2 db földszinti és 2 db emeleti mosdó) komplett felújítása

- az összes tanterem padlóburkolatának a cseréje

A vizesblokkok felújítása, a padlóburkolatok cseréje diákjaink, dolgozóink mindennapi komfortérzetét növeli. Az infrastrukturális fejlesztések mellett iskolánk kb. 4 millió Ft kisértékű eszközfejlesztésben is részesül, ami a nevelő-oktató munka hatékonyabbá tételét célozza.

Így többek között beszerzésre kerül:

- 200 db tanulói asztal

- 100 db tanulói szék

- 20 db tanári asztal

- 20 db tanári szék

A felújításokra várhatóan 2018. év nyarán kerül sor. Amennyiben a munkálatok mégis szorgalmi időben történnének, abban az esetben is meg tudjuk oldani tanulóink nyugodt, biztonságos tanórai és tanórán kívüli munkáját.

Szeretném megköszönni Horváth Márta asszonynak, a Hatvani Tankerületi Központ igazgatójának a segítségét, valamint Szabó Zsolt államtitkár úrét, aki szülőként is jelen van iskolánk mindennapjaiban.

 

Hatvan, 2017. szeptember 18.                            Jagodics István

                                                                       intézményvezető

 

Tájékoztatás az ebédelési rendről és a mosdókban történt felújításokról

 

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy az elmúlt időszakban több olyan intézkedést tettünk, amellyel javítottuk tanulóink komfortérzetét, illetve az iskola rendjét, fegyelmét.

 

Ezek a következők:

  1. Az intézmény mosdóhelyiségeiben kicseréltük azokat a WC kagyló tetőket, amelyek esztétikailag nem feleltek meg a kívánalmaknak, illetve rossz állapotban voltak. Ezen kívül új egészségügyi papírtartókat helyeztünk el minden mosdóban.
  2. Új hivatalsegédet sikerült munkába állítani, aki minden óraközi szünet után az összes vizesblokkot kitakarítja.
  3. Az új Nemzeti Alaptanterv, valamint a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről bevezetése óta megnövekedett a tanulók óraszáma. Alsó tagozaton is előfordulnak 5-6 órák, míg felső tagozaton nem ritka a 7-8. óra. Ez zavart okozott az iskola ebédelési rendjében, hiszen 1240 órakor, illetve 1335 órakor többször egyszerre 80-100 tanuló szeretett volna ebédelni. Ezt az állapotot úgy tudtuk megszűntetni, hogy néhány esetben egyes osztályok 5. vagy 6. órája 10 perccel rövidebb lett, így nyugodtan, kulturáltan, tumultus nélkül meg tudnak ebédelni. A rövid órák zöme készségóra (pl. testnevelés, ének, vizuális kultúra, technika). A tapasztalatok szerint azóta sokat javult az ebédlői magatartás.

 

Tisztelt Szülők!

Mivel a tanulók nagy része 800-1600-ig az iskolában tartózkodik, ezután is arra törekszik az intézmény minden pedagógusa és dolgozója, hogy a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek szervezése egymással összhangban legyen, valamint a tanulók komfortérzetét egész napra biztosítsuk.

S még valami! Az italautomatában található cappuccinok koffeinmentesek.

 

Hatvan, 2015. szeptember 29.

                                                                                                                                 Jagodics István

                                                                                                                                      igazgató

Zene

Mai napon történt

november 17. : A mai napra nincs érdekesség.

Eseménynaptár

Tanulóink munkái

Galéria

2012. december Fotópályázat

További képek >>