Iskolánk

Szülőknek

Események

Pályázatok

Tantárgyi rendszerünk

Munka és tanulásszervezés iskolánkban

 

A munka és tanulásszervezés jellemzője, hogy a tanuló egyénre koncentrálunk, annak fejlettségére, tanulási tempójára.

Törekszünk az önállóság és az öntevékenység kialakítására, az ehhez szükséges önálló tanulási és önismereti képességek kiművelésére, a különböző személyiségszféra arányos fejlesztésére.

 

Az egyénre szabott tanulásirányítás iskolánkban

Pedagógiai hitvallásunk a tanítást és a nevelést egységes, egymástól nem elkülönített és elkülöníthető tevékenységként kezeli. Mindent, amit a gyereknek el kell sajátítania, meg kell tanulnia, elsajátítandó objektivációnak tekintjük, amelynek a megtanulásához meghatározott időszakra van szüksége. A pedagógus tevékenységét ebben a szakaszban folyamatirányító tevékenységként értelmezzük.

Iskolánkban a demokratikus pedagógiai vezetési stílus a meghatározó, amelyre az együttműködés a jellemző. Ez a feltétele annak, hogy a képességfejlesztés illetve a tanulásszervezés a tanulók egyéni tempójának megfelelően valósuljon meg.

 

A differenciált tanulásszervezés jellemzői iskolánkban

 

Iskolánk tanulás- és tanításszemlélete a differenciálás tekintetében különbözik más pedagógiáktól és más iskoláktól. Tantestületünk a differenciálást a tanulás megszervezésének egyik hangsúlyos módszerének tartja, amely lehetővé teszi, hogy a pedagógus a tanulók közötti egyéni különbségek figyelembevételével határozza meg a tanulás tempóját, módszereit. Ennek érdekében viszonylag homogén csoportokba sorolja a tanítványait, arra való tekintettel, hogy a fejlesztendő képességek szempontjából milyen felkészültségűek. Ez a csoportokra bontás tevékenységterületenként állandóan változik, ahogy a tanuló személyisége magatartása, attitűdje, képességei és tudása változik.

A differenciálás alapvető feltétele, hogy a pedagógus alakítsa ki a tanítványaiban a munkafegyelmet, vagyis azt, hogy a diákok legyenek képesek a megértett feladatokat önállóan megoldani. Mindeközben pedig állítódjanak be arra, hogy nem kaphatnak azonnali megerősítést, ha egy feladattal elkészültek.

 

 

 

Tanulásmódszertan

Zene

Mai napon történt

november 17. : A mai napra nincs érdekesség.

Eseménynaptár

Tanulóink munkái

Agyagszakköri munkák

További képek >>

Galéria

2014.04.26. Futófesztivál

További képek >>