Iskolánk

Szülőknek

Események

Pályázatok

Tehetségműhelyek

Tehetséggondozó műhelyeink

 

A Kutató Gyerekek Tudományos Körét azért hoztuk létre 2002-ben, hogy a tehetségígéretek gondozását szolgálja. Az önképzőkörben tudatosan megtervezett program szerint tartjuk azokat a felkészítő foglalkozásokat, melynek révén a diákok elméleti, kutatás-módszertani ismereteit kiscsoportos formában projekt-módszer segítségével alakítjuk ki. Ez egy olyan tehetséggondozási program, mely túlmutat az általános iskola „tantárgyszagú” zárt világán. A valós világ problémáira mutat rá, melyek megoldása kutatási folyamatokat (is) igényel. Az itt végzett tehetségfejlesztés során megtapasztaltuk, hogy tanítható a tananyagtól eltérő témák bemutatása, a problémafelvetés, a hipotézisalkotás, a tényanyaggyűjtés, a hipotézis vizsgálata és ennek eredményeként állásfoglalás a probléma megoldásával kapcsolatosan.

 

Az „Én könyvem” Könyvtári tehetséggondozó kör célja, hogy az információkezelés és felhasználás képességének kialakításán túl, egyénre szabott tanulási-önművelési technikák elsajátítása révén pozitív attitűdöt alakítson ki a könyvvel és a könyvtárral kapcsolatban. Fő célunk az olvasóvá nevelés és az információs műveltség fejlesztése.

 

„Varázskuckó” báb-és színjátszó tehetséggondozó kör célja, hogy tudatosan tervezett készségfejlesztő gyakorlatokat, mozgásgyakorlatokat, beszédgyakorlatokat, a kifejezőkészség fejlesztését szolgáló gyakorlatokat és improvizációkat, a nyilvánosság előtti szereplést előkészítő feladatokat és színjátszással összefüggő megtanulandó fogalmakat alakítson ki.

 

Az idegen nyelv területén (angol, német) a tehetséggondozó munka alsó és felső tagozatos tanulók körében folyik. A tehetséggondozó műhely célja a képességek felmérése és fejlesztése, a kommunikációs készség javítása. Olyan praktikus nyelvi ismeretekkel ismerkedhetnek meg a gyerekek, melyek a leggyakrabban felmerülő aktivitásokhoz, érzelemkifejezésekhez kötődnek, kiegészítve a hagyományosan oktatott tananyagot. Ezek elsajátítása érdekében beszéd-centrikus, az életkornak és előzetes tanulmányoknak, a megszerzett tudásszintnek megfelelő kis létszámú csoportokban történik.

 

A zenei tehetségfejlesztésünk fő célja, hogy lehetőséget nyújt arra, hogy valamennyi zenei tevékenység végzése közben pozitív érzéseket éljenek át a tanulók, ezáltal a zene és zenélés számukra pozitív értékké válik. Aktív zenélést az énekkaron kívül kamarazenei formában is működtetjük. Énekkarunk rendszeresen készül a fellépésekre, gyakran adnak koncertet. A rendhagyó énekórák keretében lehetőséget biztosítunk tanulóinknak ahhoz, hogy a művészi előadások motiváló hatással legyenek mindennapi munkájukra. A zenei tehetséggondozó műhely létrehozásával a művészeti korok, stílusok alaposabb megismerésére is ösztönözzük diákjainkat.

 

Tehetséggondozást végzünk logikai-matematikai tehetségterületeken is. A matematikai tehetséggondozásunk célja a problémaérzékenység, ötletgazdagság, hajlékonyság, rugalmasság, könnyedség, eredetiség, kidolgozottság, újrafogalmazás, kiterjesztés, transzferálás képességének fejlesztése. Versenyeket szervezünk, és bonyolítunk le a matematika tantárgyban: a Zrínyi matematikaverseny területi fordulóját hosszú évek óta iskolánk szervezi.

 

Informatikai tehetségműhely „LOGOELEK” címmel a 4. osztályosoknak szól. A tehetségműhely célja a tanulók algoritmusos és logikus gondolkodásának fejlesztése.

 

A sport terén a tehetséggondozásunk évek óta a megye egyik elismert iskolájává tett bennünket. A különböző sportágakban a tehetségfejlesztés célja az egészséges életmódra nevelés mellett a mozgás, a sport igényként való megszerettetése, a sporttehetségek felderítése, képzése, a sportutánpótlás nevelése. A testkultúra mozgásanyagának fejlesztése testnevelésórákon és sportköri foglalkozásokon történik. A játékos sport, a szivacskézilabda, kézilabda, labdarúgás és az atlétika terén kiemelt figyelmet fordítunk a tehetségfejlesztésre.

 

Középiskolai előkészítőket szervezünk matematikából és anyanyelvből.

 

Játékos vetélkedőket állítunk össze különböző témákban. Előadásokat, kiállításra, pályázatra benyújtható projekteket készítünk diákjainkkal.

 

A természetismeretben tehetséges tanulók fejlesztése különböző szakkörökben történik. Ezen a tehetségterületen az a műhelyek célja, hogy fenntartsuk, fejlesszük a tanulók természettudományos szemléletét, logikus gondolkodásra, önálló problémamegoldásra ösztönözzük őket.

 

Az elsősegélynyújtó szakkörünk célja, hogy motivációs céllal újraélesztési bemutatókat tartson a felsős tanulóknak. A szakkör tagjai közül felkészülünk az elsősegélynyújtó versenyekre. Egészségnapot szervezünk, melyen elsősegélynyújtást mutatunk be a gyakorlatban - szituációs játékok formájában.

 

A Kézműves tehetséggondozó műhelyekbe járó gyerekek esetében a közös és egyéni munkájuk során mind a kreatív gondolkodás, mind a téri-vizuális és finommotoros képességek, mind a kreatív gondolkodási képességek fejlesztése egyaránt fontos elem.

 

Célunk további tehetséggondozó műhelyek létrehozása: elsősorban iskolánk alsós tanulói számára. Így komplex képességfejlesztés, tehetséggondozás valósulhat meg intézményünkben egészen az iskolába lépés első pillanatától 14 éves korig.

Zene

Mai napon történt

20. : A mai napra nincs érdekesség.

Eseménynaptár

Tanulóink munkái

Víz világnapja 2013.

További képek >>

Galéria

2013.10.23 Ünnepség

További képek >>