Iskolánk

Szülőknek

Események

Pályázatok

Tehetségpont

Gondolatok a tehetségről és a Tehetségpontokról

 

A tehetség magában csak lehetőség, ígéret. Az igazi tehetség az, amelyik hasznosul is: a társadalomban az a tehetséges ember, aki képes a tehetségét kibontakoztatni, önmaga és a társadalom hasznára fordítani.


Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a tehetségek folyamatos segítése a nemzet egészének kiemelten fontos érdeke és feladata, 2008-ban elfogadta a Nemzeti Tehetség Programot.

Ez az országgyűlési határozat állami program szintjére emelte a TEHETSÉGGONDOZÁS ügyét. Felismerték, hogy a szakma és civil szféra tehetséggondozásra tett erőfeszítései kellő állami szerepvállalással jóval hatékonyabban el tudják érni céljukat. Ez már talán a következő generáció sikereiben mérhető lesz.

A Nemzeti Tehetség Program célja, hogy segítsen a fiataloknak felfedezni magukban a tehetséget, és segítsen a felnőtteknek abban, hogy felfigyeljenek a fiatalok tehetségére.

A tehetségről sokáig az a kép élt a köztudatban, hogy olyan valami, ami nem hagyja magát elnyomni, utat tör magának, minden áron meg akar nyilatkozni. Ha ez így lenne, könnyű lenne felismerni. A tapasztalat azonban azt mutatja, és a kutatások is azt igazolják, hogy ez nem így van.

A ki nem bontakozó, „szunnyadó” tehetség gyakran rejtekezik.

Képesség és teljesítmény 2 nagyon különböző dolog lehet. Éppen ezért a tehetségre figyelni kell, észre kell venni, és azonosítani kell különféle jegyek alapján. Ehhez pedig tudás, tapasztalat és háttér szükséges.

A Magyar Géniusz Program célja tehetségeket gondozó hálózat kialakítása, hogy a tehetség a felszínre kerüljön, és ki tudja futni magát. Mindenki hasznára.

A magyarországi tehetséggondozó modell páratlan abban a tekintetben, hogy a tehetségsegítés megerősítése a hálózatépítéssel kezdődött.

Az elképzelés dr. Csermely Pétertől származik. Tudományos eredményei arról győzték meg, hogy a hálózatos szerveződések, legyenek ezek pl. az internet segítségével, sokkal hatékonyabban működnek, mint a tagok puszta összessége. Ez a modell érvényes a társadalomra is.

A tehetséggondozó szervezetek és szakemberek összefogása révén jött létre a Géniusz Hálózat, melynek lényege az önkéntesség, a fenntarthatóság, a hosszú távú gondolkodás és felelősségvállalás.

A Magyar Géniusz hálózat csomópontjai a Tehetségpontok. Ezek alapítását a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kezdeményezte és támogatja.  A Tehetségpontok feladata a tehetségek felfedezése, azonosítása,  a lehetőségek személyre szabott megmutatása a tehetségeknek.


Mit jelent az, hogy Tehetségpont?

 

A Tehetségpontok elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.

A Tehetségpontok összegyűjtik és tematizálva ajánlják fel az ország és a határon túli térség minden tehetséggondozással foglalkozó szervezetének a szolgáltatásait.

Ezen túlmenően a Tehetségpontok

 • folyamatosan figyelemmel kísérik és a térség kiemelkedően tehetséges fiataljait

 • eljuttatják a tehetségsegítéssel kapcsolatos információkat a Tehetségpontok országos hálózatába és ezáltal a többi Tehetségponthoz

 • folyamatosan bővítik a saját emberi és anyagi forrásaikat (mentorok, tutorok, támogatók, stb.)

 • folyamatos párbeszédet tartanak a saját helyi környezetükkel (részvétel a helyi döntéshozatalban, a helyi civil közéletben, a helyi PR lehetőségekben, kellő érdeklődés és folyamatos kapcsolatrendszer kiépülése esetén a tehetséges fiatalok számára megnyíló lehetőségeket helyben koordináló helyi Tehetségsegítő Tanács alakítása)

 • az országos PR-munkában való részvétel, annak helyi megjelenítése (Tehetségnapok szervezése);

 • helyi sajátos funkciók, például kisebbségek tehetséggondozása; helyi földrajzi vagy szociológiai adottságok kihasználása.

A Tehetségpontok nyílt intézmények, amelyek a saját településük, régiójuk minden hozzájuk forduló fiataljának információt és segítséget biztosítanak. Fontos, hogy a Tehetségpontok munkáját akár alkalomszerűen, önkéntes segítőként pedagógus, pszichológus és az informatikai rendszert kitűnően használó szakember segítse. A Tehetségpontokat a tehetséges fiatalokért tenni akaró és tudó helyi közösség képviselői és/vagy szervezetei alapíthatják meg. Lesz ahol a Tehetségpont működtetésére új civil szervezet alakul, lesz, ahol egy korábbi hasonló profilú civil szerveződés gondozza majd a Tehetségpont működését. Lesz, ahol önkormányzat, iskola, egyház, vagy éppen nőegylet vállalja magára az összefogás és működtetés feladatát. Ez a sokszínűség nem baj.

Minden formáció azonban egyaránt feltételezi, hogy a Tehetségpont a helyi közösség összefogásával valósul meg. A feladat komplexitása és a fiatalok tehetségének sokszínűsége nem engedi azt meg, hogy a tehetségeket valamilyen „célprogram”, vagy „akcióterv” csupán néhány, előre gyártott elemet tartalmazó kockájába gyömöszöljük bele. Az újonnan és újonnan felbukkanó, más és más tehetségek segítése új és új eszközöket és megoldásokat kíván, amelyeket csak egy jól működő helyi közösség egészének a kreativitása tud megteremteni.

 

Az iskolánk tehetségfejlesztő munkáját komplex rendszerként értelmezzük:
2011. július 1-én regisztrált Tehetségpont lettünk.

 • A fejlesztés irányai: a kiemelkedően tehetséges diákok fejlesztése

 • Tehetséggondozó szakkörök további indítása

 • Megyei és országos versenyeken való részvétel

 • Versenyek szervezése

 • Diákolimpiákon és egyéb sportversenyeken való részvétel

 • Városi rendezvényeken, ünnepségeken való szereplés

 • Bemutató órák, foglalkozások, szakmai tanácskozások szervesése

 • Hangversenyek

 • Tehetségnapok szervezése

 • Kutató Gyerekek Hete programsorozat

 

A Tehetségpontokról szóló előadás szerkesztett változata az alábbi linken található:

 

 

TEHETSÉGPONT

Zene

Mai napon történt

november 17. : A mai napra nincs érdekesség.

Eseménynaptár

Tanulóink munkái

Saját készítésű bábjaink

További képek >>

Galéria

Határtalanul 2015

További képek >>