Iskolánk

Szülőknek

Események

Pályázatok

Könyvtártörténet


A Kodály Zoltán Általános Iskola Könyvtárának története 

 

1986-1991

Az iskolai könyvtárunk az iskolánk megszületésének pillanatától működik.
Elsődleges feladata volt már a kezdetben is:


 • • a tanulók és a tanárok igényeinek kielégítése és fejlesztése a könyvtárban.
 • • az iskolában folyó pedagógiai tevékenységhez, a nevelő-oktató munkához, a tanításhoz, tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása és megőrzése,
 • • továbbá a könyv- és könyvtárhasználati ismeretek oktatása.

 

A könyvtárban folyó munkát 1991-ben, fennállásának 5. évében, az akkor kiadott évkönyvünkben így jellemeztem:

 • • „kölcsönzés
 • • irodalomajánlás
 • • szabadidős tevékenység tervezése, szervezése
 • • könyv- és könyvtárhasználat való nevelés (célirányosan és spontán formában)
 • • téma szerinti irodalom gyűjtése
 • • beszélgetések, értékelések az elolvasott művekről
 • • játékos klubfoglalkozások
 • • „böngészés” adott témában
 • • bemutató órák
 • • állománygyarapítás-, gondokozás, feltárása.”
1991-ben a tanulók 43%-a volt állandó könyvtári tag.
Az akkori kb. 3000 könyvtári könyv tartalom szerinti megoszlása a következő volt:
 • • 20% szépirodalom
 • • 60%ismerettartalmú könyvek szakirodalom, kézi könyvek
 • • 20% pedagógiai témájú szakkönyvek 
 • • Kb.900 kötet a tanítással gyakorlati szempontból szorosan összefüggő kiadvány volt. 
 • • Volt 30 videokazetta és 60 hanglemez is 1991-ben. (Részletek a Kodály Zoltán Általános Iskola évkönyvéből)

 


A könyvtár helye az iskola életében 2011-ben 


Iskolánk pedagógiai programjában és mindennapjaiban fontos stratégiai elem és alapvető követelmény, hogy a tanulók hitelesen tudjanak információkat és adatokat gyűjteni, feldolgozni azokat vagy a már meglévő ismereteikhez kapcsolni. Ezt a feladatot a könyvtár biztosítja. Éppen ezért tűzték ki alapvető célként, és fogalmazták meg a pedagógiai programban a pedagógusok, hogy „meg kell tanítani a diákokat a különböző érzékelési csatornákon hozzájuk eljutó információk kezelésére és alkotó módon történő felhasználására.” (részlet a Pedagógiai programból)


Iskolánkban kitüntetett érték, hogy a diákokat megtanítjuk az önművelés, az egyéni hatékony tanulási módszerek kialakításához szükséges hagyományos és újszerű tájékozódási eszközök és technikák együttes és összehangolt alkalmazására.
A nevelőtestület és az iskolavezetés elfogadta és helyi pedagógiai programunkban igyekezett érvényre juttatni a fent leírt követelményeket:

• oktatási helyszínként jelentette meg az iskolai könyvtárat,
• az önálló tanulás módszerbeli alapjaként pedig megjelölte a könyvtárhasználatot a különböző tantárgyak ismeretanyagának elsajátításakor,
• ezenkívül tanórán kívüli foglakozások és iskolai programok előkészítő, szervező és dokumentumszolgáltató szervezeti egységeként jelenítette meg az iskolai könyvtárunkat.

Már korábban felismerték a pedagógusok, hogy az iskolai könyvtárban a tanulókkal való differenciált bánásmód, a tehetséggondozás, a szociális hátrányok enyhítésének eszközi, módszerbeli lehetőségeit is ki lehet használni.
A pedagógiai programunkban megfogalmazott céloknak a megvalósítására már 1993-ban önálló könyvtárpedagógiai programot alkottunk meg. Ennek keretén belül tanítunk könyvtárhasználati ismereteket, melyhez a tankönyveket is elkészítettem.
 

Az iskolai könyvtár működési rendje 
 

1988-ban készült el és 2011-ben módosult a könyvtár szervezeti és működési szabályzata.
Az alábbi linkre kattintva elolvasható:    

 

A_könyvtár_működési_szabályzata 

 

 

 

 

Az iskolai könyvtár alapterülete:
90 négyzetméter, amely a 2001. évi pályázat eredményeképpen vált esztétikussá, korszerűen felszereltté és tágassá (korábban 53 négyzetméter volt)

• Az olvasóhelyek száma 32. Ennyi tanuló tud egyszerre dolgozni a könyvtárban.
• Az iskolai könyvtár elhelyezése az iskola épületében: központi helyen, a földszinten található.

 

 

A könyvtár állománya összesen

• 7365 szép és szakirodalom

• 4470 tartós tankönyv és brossúra kiadvány

• 53 db CD-Rom

• 11 888 db könyvtári egység

 

Az iskolai könyvtárba gyakran betérő diákok is készítettek egy képes könyvtári bemutatót 2007-ben, a Könyvtári világnapon meghirdetett pályázatra.

Az alábbi linkre kattintva megnézheted:

 

 

Kepes_iskolai_konyvtari_bemutato_diakok_szemevel.pdf

 

 

 

 

Állományrészek szerinti rövid helyzetelemzés


Kézikönyvtári állomány: 

Jelenleg az alapvető kézikönyvek, szótárak, adattárak, kronológiák, kézikönyvek, amelyeket a gyűjtőköri szabályzatban meghatároztunk a rendszeres és tudatos állománygyarapítás eredményeképpen rendelkezésre állnak.

 Kölcsönözhető állomány:

Az ismerettartalmú kölcsönözhető állomány kiemelt fejlesztésre szorul: elsősorban a modern, sok képanyaggal is rendelkező kiadványok a legkeresettebbek.
A kölcsönözhető szépirodalom esetében a kötelező és az ajánlott olvasmányok megfelelő példányszámú biztosítása 3-4. és 8. osztályban ma még nem megoldott.
A kortárs és klasszikus gyermekirodalom könyveinek a gyarapítása az örvendetesen növekvő igények miatt tovább nem halogatható feladatot jelent iskolánkban. (az Olvasás éve hatása, az anyanyelvi munkacsoport tevékenységének hatása a jelentkező igényeknél kimutatható)  

 


Az iskolai könyvtár katalógusai, feltártsága
Cédulakatalógussal rendelkezik a könyvtárunk (raktári, betűrendes, szak)
Számítógépes katalógusunkat a most töltik fel adatokkal: a SZIRÉN integrált könyvtári rendszer segítségével az állomány 90%-a eddig feldolgozott.  
 

Az iskolai könyvtár szolgáltatása, működésének jellemzői: 

Az iskolai könyvtár nyitva tartása: heti 16 óra hivatalosan, rendszeresen azonban az a jellemző, hogy a könyvtárostanárok bármikor megkereshetők a könyvtárral kapcsolatos igényekkel.

  A helybenhasználati esetek számának változása az elmúlt 5 évben mutatja, hogy egyre többen és egyre többször használják a könyvtárunkat.


Az iskolai könyvtár távlati fejlesztésének fő célja

 

Fő cél a korszerű, szolgáltatóképes iskolai könyvtár létrehozása és működtetése, amely az iskola információs központjaként funkcionál.

A helyi pedagógiai programunk megvalósítása olyan iskolai könyvtárat igényel, ahol egyszerre van jelen :


• a korszerű pedagógiai gyakorlatot igénylő pedagógiai szemlélet,
• szakképzett könyvtárostanárok jól meghatározott könyvtárpedagógiai helyi tantervvel és szakmódszertani felkészültséggel várja az olvasókat
• valamint megfelelő kondíciókkal rendelkező, tudatosan fejlesztett, szolgáltatóképes, az iskola igényeinek megfelelő állománnyal és eszközökkel rendelkezik.

Iskolánkban a fent jelzett három feltételből kettő teljes mértékben biztosított.  Csak a korszerű, megfelelő kondíciókkal rendelkező, tudatosan kialakított állománnyal rendelkező, sokszínű szolgáltatást is biztosítani tudó könyvtár fejlesztése az, amely nem kerülhet ki a figyelem középpontjából.  Ez a könyvtár középtávú fejlesztési elképzelés egyik kiemelt célja is.

A könyvtárban tartott rendezvények

 1. Vers és prózamondó versenyek
 2. Könyv és könyvtárhasználati vetélkedők
  • Bod Péter könyvtárhasználati verseny
  • Olvasd, Tudd, Tedd kistérségi könyvtárhasználati verseny
 3. 8, 20, 25  órás olvasás – kampányok az olvasással kapcsolatban
 4. Kutató Gyerekek Tudományos Körének állandó helyszíne, felkészülési és gyakorlási terepe
 5. Megyei Kutató Gyerekek Tudományos Köre verseny koordinálása
 6. Eseti megbeszélések: munkaközösségi és team-megbeszélések
 7. Iskolai műsorokkal kapcsolatos tervezési, előkészítési, koordinálási és egyéb megbeszélések
 8. Diákok szabadidős programjaiban való közreműködés
 9. Értekezletek helyszíne.

Az iskolai könyvtár történetét 2 diák is megírta tudományos kutatómunkájuk során.

A linkre kattintva elolvasható a teljes dolgozat.

 

 

Iskolai_konyvtar_TANULOK_IRTAK.pdf

Zene

Mai napon történt

december 11. : A mai napra nincs érdekesség.

Eseménynaptár

Tanulóink munkái

Agyagszakköri munkák

További képek >>

Galéria

Víz világnapja - díjátadó 2013

További képek >>